Om
shrim hrim klim glaum gam ganapataye
vara varada sarva janame
vashamanaya svaha

Om
Ekadantaya Vidmahe
Vakkratundaya Dheemahi
Tanno Danti Prachodayat

Om shanti shanti shanti

Om Shrim Maha Ganapataye Namaha