Ganesha Invocation

Om shrim hrim klim glaum gam ganapataye vara varada sarva janame vashamanaya svaha Om Ekadantaya Vidmahe Vakkratundaya Dheemahi Tanno Danti Prachodayat Om shanti shanti shanti Om Shrim Maha Ganapataye Namaha

Read More